מכרזי המועצה

 

 

 

להלן קישור לקובץ בדבר הארכת מועד הגשת המכרז