מחלקות המועצה הדתית כפר יונה 

- נישואים

- כשרות

- מקווה

- בתי כנסת ועירובין

- בית העלמין

 

בעלי תפקידים מרכזיים : 

הילה חסן לפקוביץ – ממונה מועצה דתית

כב' הרב עוזי שוויצה – רב העיר

בראון אורית – מזכיר מועצה דתית