top_logo

הדרכת כלות

אנא קבעו תור למשרדי המועצה הדתית - בקישור

 

כלה יקרה

מזל טוב וברוכה הבאה!!

לאחר שנפתח תיק הנישואין במשרדי המועצה הדתית, והוסדרו כל הנהלים עם הרב, הנך מופנת אל מדריכת הכלות.

הכלה תעבור "הדרכת כלה" אצל מדריכה מטעם המועצה הדתית. כל הפרטים ימסרו במעמד פתיחת תיק הנישואין.