top_logo

מחלקת מקוואות

הודעה לציבור הטובלות

 

בשעה טובה המקווה המחודש ברחוב יחזקאל נפתח!!!

בנוסף טבילת הנשים מתקיימת במקווה אחי אילת ליד בית הכנסת ישורון.


בלנית – זכות אסתר 
0502583171

בברכת הטהרה

הילה חסן לפקוביץ

ממונה מועצה דתית

כפר יונה

 

מקווה - אח"י אילת (ליד בית כנסת ישורון)

מקווה יחזקאל – רחוב יחזקאל (מול הדואר)

בלנית – זכות אסתר 
0502583171
בימי חול נפתח משקיעת החמה למשך שלוש שעות
בערב שבת - חצי שעה אחרי הדלקת נרות למשך חצי שעה
מוצ"ש - שעה לאחר צאת השבת למשך שעתיים
 
**כלה במשך שנה שלימה זכאית לטבילה חינם בהצגת כרטיס בלבד!

תעריפים
הכנה באמבטיה וטבילה בחדר רגיל        - 31 ¤      

הכנה וטבילה בחדר בודד                    - 51 ¤  

טבילה בחדר רגיל בלבד                      - 16 ¤

טבילה בחדר בודד                             -  51  ¤