top_logo

מחלקת מקוואות

מקווה יחזקאל – רחוב יחזקאל (מול הדואר)
בלנית – זכות אסתר 
0502583171
בימי חול נפתח משקיעת החמה למשך שלוש שעות
בערב שבת - חצי שעה אחרי הדלקת נרות למשך חצי שעה
מוצ"ש - שעה לאחר צאת השבת למשך שעתיים

בתקופת הקורונה יש לתאם הגעה מראש.
 
כלה במשך שנה שלימה זכאית לטבילה חינם

תעריפים
הכנה באמבטיה וטבילה בחדר רגיל        - 31 ¤      

הכנה וטבילה בחדר בודד                    - 51 ¤  

טבילה בחדר רגיל בלבד                      - 15 ¤

טבילה בחדר בודד                             -  51  ¤