top_logo

מחלקות המועצה הדתית

מחלקות המועצה הדתית כפר יונה 

- נישואים

- כשרות

- מקווה

- בתי כנסת ועירובין

- בית העלמין

 

בעלי תפקידים מרכזיים : 

אהרון חג'ג' – ממונה מועצה דתית

כב' הרב עוזי שוויצה – רב העיר

בראון אורית – מזכיר מועצה דתית