top_logo

ברוכים הבאים לאתר המועצה הדתית כפר יונה

******************

הודעה לציבור הטובלות

בשעה טובה המקווה המחודש והמפואר ברחוב יחזקאל נפתח!!!

בנוסף לנוחיותכן תמשיך גם טבילת הנשים במקווה אח"י אילת ליד בית הכנסת ישורון.

בברכת הטהרה

הילה חסן לפקוביץ

ממונה מועצה דתית

כפר יונה